Ang Kulturang Pilipino

Maraming iba’t ibang kultura ang ating makikita sa iba’t ibang bahagi ng mundo. May iba ay matatagpuan dito at ang iba ay makikita doon.

Sa ating kasaysayan, nakita ko na subalit ang iba sa ating kultura ay kuha sa iba ay may tanging konteksto ang Pilipino na talagang masasabing Onli In Da Pilipins. Ang isang halimbawa ay ang Miskol, “Traffic” at iba pa. Tulad ng halos lahant ng kultura ay hiniharm lang talaga natin ang ating mga tradisyon lalo na mula sa mga sumakop sa atin tulad ng Español at Estados Unidos, ang kakaiba lang ay ang ating pag-intindi sa isa’t isa.

May punto rin tayong naisabi ay ang ukol sa Jeepney. Bakit naman nating kailangan ituloy ang tradisyong Jeepney kapag sa maraming tao ay sagabal lang naman ito. Mayroon din namang mga bus at anumang kotse. Kapag isipin ay parang ang iba sa ating mga kultura ay mas maiging mawala. Ngunit lamang ay tunay na naipasok na natin ito sa ating mga utak at ito ang mga Onli In Da Pilipins na hindi nating matanggal sa ating mga ugali.

Advertisements
This entry was posted in Filipino, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s