Eulogy Of Jose Rizal (Sa Filipino)

Kinalulungkot natin sa araw na ito

Ang paglipas ng makabayaning tao

Isang manunulat makatuwirang

Isang propagandistang maka bayan

Sa buong buhay n’yang malasakit

Ang lubos na kanyang pagtinig

Bawat sigundong may tawag at himig

Sa asang kapayapaan ang ating makamit

Sa Diyos hanggang huli ay pinupuri

Walang bisyong nakakapagbingi

Sa utos ng Diyos siya’y tumawid

Na makamit ang asang puno ng pag-ibig

Advertisements
This entry was posted in Filipino, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s