Handa Para Sa Anuman

Ang pagdedesisyon ay isang malaking bahagi ng ating buhay dahil halos lahat ng ginagawa natin at ang mga nangyayari sa atin ay mga resulta ng iba’t ibang desisyong ating pinili. Sa halip, karamihan naman ng mga pagpipiling ginagawa natin ay mga madadali lalo na sa mga masasarap ng buhay subalit may mga panahong kinakailangan din tayong gumawa ng mga mahihirap na desisyon.

Itong katotohanan ay tunay ring nakikita sa aking buhay ngunit nagpapasalamat nalang ako na hindi pa ako nakakaranas ng napakahirap na desisyon tulad ng hinaharap ni Salome. May mga oras na hinarap na ako ng mga mahihirap na desisyon at paminsan ay nagagawa ko naman ang tama, minsan ang kabalintunaan. Isang halimbawa nito ay ang pagdadaya lalo na sa pagsubok at paglalaro. Sa pagsubok maraming beses na akong natulak na dumaya mula sa aking mga kaklase pero madalas naman ay hindi ko na tinutuloy dahil alam ko namang masama talaga ito. Ang nakakainis lang nga ay may mga liban na panahong hindi na ako nakapagtiis, ngunit konte lang naman ito. Sa paglalaro ng mga “video games” naman ay mas madalas akong magdaya pero nasa isip ko namang pangpasaya lang naman ito.

Tulad ng maraming ibang tao, nasa isip ko ay kayang kaya ko tumiis ng anumang problemang mahaharap ko at magagawa ang tamang desisyon. Kung sa ingles ay “strong willed.” Nalaman ko lang ang katotohanan tuwing hinarap na ako ng mga desisyong ito. Subukan ko mang makalimutan ang mga ito, hindi mawawala ang katotohanang talagang lahat tayo ay nakakagawa ng mga maling desisyon at walang naliliban dito. Natutunan ko naman dito na mas maigi rin na iwasan na lamang ang mga sitwasyong magbibigay ng mahirap na desisyon dahil hindi mo talagang alam kung ano ang huling mangyayari, subalit may mga panahon na haharapin mo talaga ang mga problemang ito kaya dapat kahit anuman ay handa tayo.

Advertisements
This entry was posted in Filipino, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s