Fil Picture Postcards

“Hindi lahat ay natulog sa panahon ng ating mga ninuno.”

Sinabi ito ni Pilosopo Tasio kay Ibarra habang naguusap sila ukol sa pag-aral ni Tasio ng heiroglopiko. Ang gusto niyang ipalabas sa mga susunod na henerasyon ay hindi lahat ng mga tao sa panahon nila ay mga walang ginawa at nagtanga-tanga lamang sa harap ng pag-aabuso ng simbahan. Paano naman ito nauugnay sa kasalukuyan? And mundo ngayon ay puno ng masasamang pangyayari at elemento. Isang halimbawa ay ang gobyerno na sa ating tingin ay puno ng mga masasamang tao ngunit dapat nating alalahanin na may mga mababait pa rin na tao. Dapat alalahanin natin na may mga taong may ginagawa pa para tumulong at dapat rin naman na sumunod tayo.

“Ang isasakatuparan mo’y naging panaginip ko, ang panaginip ng isang kawawang baliw!”

Sinabi ito ni Pilosopo Tasio kay Ibarra. Ang nais sabihin ng sabi niyang ito ay madalas ay agad agad lang tayo naniniwala sa mga sinasabi ng mga matatas na uri. Lalo na sa panahon na iyon tuwing lahat ay sumusunod lamang sa simbahan. Sa kasalukuyan ay nakikita pa rin natin ito. Isang halimbawa ay ang mga advertisements ng iba’t ibang kompanya.

“Mayroon po tayong lahat [kaaway], mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang tao, mula sa pinakadukha hanggang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan! Batas ng buhay ang pakikipag-away.

Ang sinasabi ni Elias dito ay isa sa mga katotohanan ng buhay ay ang pagkaroon ng kaaway. Sa ating paligid ay may mga kaaway tayo sa iba’t ibang sulok mula sa mga matataas na bagay hanggang sa mababang lugar.

“Kung naniniwala ako sa mga himala, hindi sana ako naniniwala sa Diyos. Maniniwala ako sa taong ginawang diyos, maniniwala ako na totoo ngang tao ang siyang lumikha ng Diyos batay sa kaniyang larawan at anyo.

Ang ibig sabihin ng kasabihang ito, para sa akin, ay marami na sa atin ang nawawalan ng … pag-ibig … sa Diyos dahil sa lahat ng bagong mga teknolohiya at scientific discoveries. Sa ganitong paraan ay parang tumataas ang tingin ng mga tao sa sarili kaya ginagawa natin ang ating sariling mg diyos.

“Mayroon ba sa iyong hindi nagmamahal sa kaniyang ama, na kinapopootan ang kaniyang alaala?”

Marami sa atin ay nalilimot na pasalamatan ang ating mga magulang at mahalin sila. Sila ang nagalaga sa atin, naghirap para sa atin at mga unang nagmahal sa atin. Sa mundong ito marami sa mga kabataan ay agad agad lamang lumalayas sa kanilang mga pamilya at hindi na bumabalik pagkatapos makapag-aral. Sana naman ay alalahanin nating bumigay galak sa ating mga magulang. Hindi lahat ay swerteng may ama o inang makausap man lang.

 

Advertisements
This entry was posted in Filipino, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s