Ang Buhay at Bukid

1. Ayon sa aking pagkakaintindi, pinapakita ng kanta ang isang magsasakang naghirap sa kanyang inaaring lupa. Tulad ni Kabesang Tales, parehas nilang pinalaki ang lupa hanggang sa ito ay naging masagana. Ang nag-iiba lang siguro ay ang wakas ng kanilang kwento. Si Kabesang Tales ay nanakawan ng kanyang yaman at buhay sa puntong halos sira na talaga ang lahat. Ang tauhan sa kanta ay pinapakitang may pag-asa pa.

2. SIgruo ang tinutukoy ng lupa dito ay ang mga inaari ng katutubong PIlipino. Mga katutubo na nanakawan ng kanilang mga karapatan at kagamitan. Ang mga ari-ariang ito kung pagsamasamahin ay mabubuo ang kanilang bansa. Para sa akin pinapakita nito ang bansang kinuha ng mga Kastila mula sa mga Pilpino at tuluyang inaabuso.

3. Isang mensahe na pinapakita nito ay dapat magtrabaho tayo ng mahirap upang makamit ang ating ninanasa. Ang isa pang mas malalim na mensahe ay dapat huwag tayo matakot lumaban para sa ating karapatan at hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Mamatay man tayo o mabuhay, dapat paglabanin natin ang ating karapatan at katotohanan.

Advertisements
This entry was posted in Filipino, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s