Ang Naging Simoun

Maling Hustisya + Nabigong Propaganda -> Pagkawala ng Pag-asa sa Mapayapang paraan ng Rebolusyon + Bayolenteng Pag-isip

Catalyst: Pagkawala ng Pag-ibig na si Maria Clara

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s